Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2019

Chiều ngày 15/01, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Mậu Thanh – Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở Văn hóa – Thể thao, Công đoàn Viên chức Nghệ An, Phòng PA83 Công An Tỉnh và toàn thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị CBVC Bảo tàng XVNT năm 2019

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018; Báo cáo kết quả công tác của Ban Thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định làm việc của cơ quan và tổ chức Công đoàn năm 2018...

Theo đó, trong năm 2018, đơn vị Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao như: trưng bày lưu động, giao lưu văn hóa, nói chuyện truyền thống, sưu tầm hiện vật trong và ngoài tỉnh... Nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được đơn vị hoàn thành xuất sắc như:  tổ chức Lễ cầu siêu anh linh các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh nhân kỷ niệm 88 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh; phục vụ chu đáo Đại hội Thể dục – Thể thao của Tỉnh; kết hợp với Đài Phát thành – Truyền hình Nghệ An xây dựng thành công phim tài liệu về Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh…Với những nỗ lực và cố gắng trong năm 2018, tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã vinh dự được Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An công nhận là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2019, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:  tiếp tục kết nối với các ban ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để tăng số lượng và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan; xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhằm phát huy tối đa vị thế Bảo tàng  Xô viết Nghệ Tĩnh; đề án phát triển hệ thống dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm trong và ngoài tỉnh, bổ sung hồ sơ, tư liệu, hiện vật về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; từng bước tư liệu hoá, số hóa tài liệu, hiện vật; thực hiện bảo quản, phục chế hiện vật theo quy định Nhà nước; tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các ngày lễ, lễ hội trong năm; kỷ niệm các danh nhân cách mạng, các bậc tiền bối của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp của 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Giáo dục, Đào tạo về việc đưa truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học; tổ chức các hoạt động dịch vụ của Bảo tàng phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng…

Thảo luận tại Hội nghị, cán bộ, viên chức Bảo tàng và các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển.

Ảnh: Đồng chí Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Hồ Mậu Thanh – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể Thao đã ghi nhận những thành tích nổi bật của đơn vị đạt được trong năm 2018 và có nhiều ý kiến góp ý, chỉ đạo sát sao để Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Xô viết anh hùng.

Hội nghị cán bộ, viên chức Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 2019 đã thành công tốt đẹp, tập thể cán bộ đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Một số hình ảnh khác tại Hội Nghị CBVC Bảo tàng XVNT:

Trần Thị Hồng Nhung- Bảo tàng XVNT