Đồng chí Lê Mao với Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đồng chí Lê Mao nguyên là Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh bộ Vinh- Bến Thuỷ(năm 1930). Đồng chí hy sinh năm 1931, đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

਍ഀ

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao (1903-2003), được sự đồng ý của Tỉnh uỷ Nghệ An, Thành uỷ Vinh và bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức toạ đàm khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Mao.

਍ഀ

਍ഀ

Toạ đàm khoa học về đồng chí Lê Mao đã nhậnd dược nhiều bài viết của các nhà khoa học Trung ương, địa phương. Các tham luận đã cung cấp thêm một số thông tin, tư liệu mới về quá trình hoạt động của đồng chí Lê Mao, làm sáng tỏ hơn cuộc đời và sự nghiệp của người chiến sỹ cách mạng ưu tú, người con quê hương thành phố Vinh anh hùng.