65 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 65 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930-12/9/1995) được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ của Bộ Văn hoá Thông tin, Viện Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tâm khoa học và Nhân văn Quốc gia, ngày 11/9/1995 tại thành phố Vinh, Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học “65 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh”.

਍ഀ

਍ഀ

Tham dự hội thảo có đại biểu tỉnh uỷ Hà Tĩnh, các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương. Giáo sư Trần Văn Giàu và một số vị lão thành cách mạng đã về dự hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc. Cuộc hội thảo đã cung cấp thêm một số tư liệu mới về nguyên nhân, diễn biến, thành quả, ý nghĩa của Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm phát huy truyền thống kiên cường, anh dũng của sự kiện trọng đại này trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.