Toạ đàm khoa học về Phạm Hồng Thái

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Phạm Hồng Thái hy sinh(19/6/1924- 19/6/1994), Sở Văn hoá - Thông tin Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức mít tinh và tạo đàm khoa học về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Phạm Hồng Thái.

਍ഀ

਍ഀ

Nhiều nhà khoa học ở Trung ương và địa phương đã viết tham luận về Phạm Hồng Thái. Đặc biệt là cụ Phạm Minh Nguyệt, người con trai duy nhất của liệt sỹ, mặc dù tuổi cao sức yếu, không quản đường sá xa xôi đã về tham dự cuộc tạo đàm và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.