Công tác thư viện

 

Thư viện bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gồm các loại ấn phẩm lịch sử, trong đó tập trung chủ yếu là các sách viết chuyên đề về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, lịch sử Đảng bộ các huyện, hồi ký cách mạng, kỷ yếu Hội thảo và toạ đàm khoa học... ...

Chi tiết  

Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh

 

Ngày 30/6/2004, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh khởi công xây dựng “Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh”, công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005). Đài được đặt ở một phần vị trí của nhà lao Vinh trước đây - Là nơi tôn vinh tinh thần đấu tranh oanh liệt của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh.

...

Chi tiết  

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930 – 12/9/2005). Nhà tưởng niệm có diện tích 109,25 m2, gồm 5 gian, mái ngói chồng diêm.

...

Chi tiết  

Cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 của nhân dân Thanh Chương ở đình làng Thượng, xã Hạnh Lâm

 

Thanh Chương là một vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử văn hóa, người dân nơi đây vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn và đấu tranh bất khuất. Ngược dòng lịch sử ngay từ thời bắc thuộc và trong tiến trình dựng nước và giữ nước, nhân dân Thanh Chương đã tham gia tích cực nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập và chống áp bức, bóc lột của phong kiến địa chủ, giành quyền sống. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, truyền thống đấu tranh oanh liệt đó lại càng được phát huy. Thanh Chương là một trong những huyện có tổ chức Đảng ra đời sớm nhất trong cả nước. Dưới sự lãnh đạo Huyện ủy và các Chi bộ Đảng, phong trào cách mạng nơi đây đã phát triển rầm rộ ngay từ những ngày đầu tiên. Nhiều địa danh đã đi vào lịch sử như: Đình Võ Liệt- nơi thành lập chính quyền xô viết ở Thanh Chương năm 1930, nhà ông Nguyễn Đình Kình xã Xuân Tường nơi thành lập Tỉnh ủy Nghệ An năm 1930, đặc biệt tại di tích Đình làng Thượng ở Hạnh Lâm nơi tập trung nông dân các làng Hạnh Lâm, La Mạc, Nhuận Trạch, Yên Lạc và Đức Nhuận đi biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930 ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 Cuối