Nguyễn Đình Liễn(1898- 1931)

 

Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả, có buôn bán, Nguyễn Đình Liễn được học hành tử tế và sớm có tinh thần yêu nước, chống bất công. Tuổi ấu thơ Nguyễn Đình Liễn đã thuộc lòng bài thơ của ông Dương Xuân Dù, tề đốc phó lãnh binh của phong trào Cần Vương do Phan Đình Phùng lãnh đạo

...

Chi tiết  

Đặng Thái Thuyến (1900-1931)

 

 Đặng Thái Thuyến là người con duy nhất của ông Đặng Thái Thân, một nhân vật trọng yếu của Duy Tân Hội và phong trào Đông Du năm 1905-1908. ông Đặng Thái Thân quê ở làng Hải Côn, tổng Đặng Xá, huyện Nghi Lộc. Lúc làm nghề dạy học ông cư trú ở quê vợ và sinh Đặng Thái Thuyến tại làng Thanh Thuỷ, tổng Xuân Liễu(nay là xã Nam Thanh), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

...

Chi tiết  

Lê Bá Cảnh(1911-1941)

 

Sau chiến trranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918, nhiều tên thực dân Pháp kéo đến phía Bắc Đèo Ngang chiếm đất, đuổi dân lập đồn điền. Thời gian này Lê Bá Cảnh cũng vừa đến tuổi cắp sách đến trường sơ học huyện Kỳ Anh. Những năm học ở quê nhà, hàng ngày Lê Bá Cảnh bắt gặp hàng loạt gia đình nông dân không ruộng, vườn phải bỏ quê đi tha phương kiếm nghề sinh sống. Những điều bất công, ngang trái đó đã sớm gieo vào lòng Lê Bá Cảnh những ấn tượng sâu sắc.

...

Chi tiết  
Đầu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Cuối